Decreto 6 De 1969

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>6</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1969</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>15-01-1969<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE DEROGA LOS SIGUIENTES DECRETOS Nº. 711 DE 29 DE DICIEMBRE DE<br><b>1967, QUE ORGANIZA LOS CURSOS DE REHABILITACION; Nº. 33 DE 1º DE FEBRERO DE<br>1968 QUE MODIFICA Y COMPLEMENTA EL DECRETO EJECUTIVO Nº. 711 DE 29 DE<br>DICIEMBRE DE 1967; Nº 36 DE 7..</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE EDUCACION<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>16304<br><i><b>Publicada el: </b></i>22-02-1969<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Educación secundaria, Educación<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.441</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>31</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>108</b><br>