Decreto 57 De 2000

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>57</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>2000</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>23-02-2000<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE HACE UNA REESTRUCTURACION DE LA CONTRALORIA GENERAL, SE<br><b>CREAN LA DIRECCION DE AUDITORIA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA, LA<br>DIRECCION DE AUDITORIA DE LA GESTION AMBIENTAL, LA DIRECCION DE AUDITORIA<br>DE BIENES PATRIMONIALES, ...</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>24341<br><i><b>Publicada el: </b></i>10-07-2001<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Ejecutivo, Derecho Administrativo, Contraloría General de la<br><b>República</b><br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>6 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.380</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>301</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>5948</b><br>