Decreto 57 De 1966

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>57</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº 57<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1966</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>03-03-1966<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTAN DISPOSICIONES DE LA LEY 19 DE 1952.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15576<br><i><b>Publicada el: </b></i>15-03-1966<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO <br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Importaciones - Exportaciones, Controles de exportación<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>2.476</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>34</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>403</b><br>