Decreto 56 De 1921

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>56</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1921</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>03-12-1921<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO Nº2 DE 17 DE ENERO DE 1920. (INMIGRACION<br><b>PROHIBIDA)</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03786<br><i><b>Publicada el: </b></i>16-12-1921<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Inmigración, Emigración<br><i><b>Páginas: </b></i>2 <i>Tamaño en Mb: </i>0.261<br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>99</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1201</b><br>