Decreto 55 De 1973

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>55</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><b> </b><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1973</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>13-06-1973<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS SERVIDUMBRES EN MATERIA DE AGUAS.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>17610<br><i><b>Publicada el: </b></i>07-06-1974<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Aguas, Propiedad inmueble, Servidumbre<br><i><b>Pginas:</b></i><br><b>6</b><br><i><b>Tamao en Mb:</b></i><br><b>1.535</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>26</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>1997</b><br>