Decreto 54 De 1934

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>54</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1934</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>15-06-1934<br><i><b>Titulo: </b></i>ESTABLECE LA CAJA DE AHORROS Y SE REGLAMENTA SUS FUNCIONES.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06835<br><i><b>Publicada el: </b></i>18-06-1934<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. BANCARIO, DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Banca, Bancos e instituciones financieras, Finanzas públicas<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.340</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>91</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1789</b><br>