Decreto 535 De 1960

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>535</b><br><i><b>Referencia: </b></i>535<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1960</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>14-05-1960<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO LEY 31 DE 1958 (POR EL CUAL SE DICTAN<br><b>DISPOSICIONES SOBRE LA INDUSTRIA DE ELECTRICIDAD).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14169<br><i><b>Publicada el: </b></i>07-07-1960<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Administración pública, Servicios públicos<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>22</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.799</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>42</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>862</b><br>