Decreto 52 De 1921

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>52</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1921</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>08-06-1921<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE DICTA UNA MEDIDA DE CARACTER FISCAL. (ESPECIES VENALES)<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03637<br><i><b>Publicada el: </b></i>09-06-1921<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Timbre fiscal, Código Fiscal, Administración pública<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.229</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>99</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>602</b><br>