Decreto 51 De 1918

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>51</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1918</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>14-05-1918<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE ELECCIONES DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>02922<br><i><b>Publicada el: </b></i>14-05-1918<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. ELECTORAL, DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativo, Organización Gubernamental, Elecciones<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.898</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>103</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1084</b><br>