Decreto 50 De 1928

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>50</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1928</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>18-07-1928<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE POLICIA MARITIMA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>05355<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-08-1928<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. MARITIMO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Buques, Embarcaciones, Marina mercante, Buques y astilleros, Puertos,<br><b>Transporte de carga, Contenedores, Aduana, Policía</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>6</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>1.168</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>96</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>504</b><br>