Decreto 5 De 1987

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>5</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1987</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>03-02-1987<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO EJECUTIVO Nº45 DE DICIEMBRE DE 1977.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>20744<br><i><b>Publicada el: </b></i>18-02-1987<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. COMERCIAL, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Valores, Finanzas públicas, Ministerio de Comercio e Industrias, Mercado<br><b>de valores</b><br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>2 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.327</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>12</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1302</b><br>