Decreto 491 De 2005

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA NACIONAL</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>491</b><br><i><b>Referencia: </b></i>491-2005 DMySC<br><i><b>Año:</b></i><br><b>2005</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>20-12-2005<br><i><b>Titulo: </b></i>(MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECIFICO PARA EL INSTITUTO<br><b>CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD.)</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>25475<br><i><b>Publicada el: </b></i>31-01-2006<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Salud, Protección de la salud, Gobierno nacional, Organización<br><b>Gubernamental</b><br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>133 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>8.701</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>545</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2446</b><br><b>TEL.:212-8496 - EMAIL:LEGISPAN@ASAMBLEA.GOB.PA</b><br><b>WWW.ASAMBLEA.GOB.PA</b><br>