Decreto 49 De 1921

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>49</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1921</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>26-02-1921<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE MEDIDAS DE GUERRA<br><i><b>Dictada por: </b></i>PRESIDENCIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03557<br><i><b>Publicada el: </b></i>26-02-1921<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Defensa nacional, Medidas defensivas, Administración pública<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.237</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>99</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>280</b><br>