Decreto 47 De 1935

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM <br>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>47</b><br><i><b>Referencia: </b></i>47<br><i><b>Ao: </b></i>1935<br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>13-09-1935<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE TOMAN MEDIDAS PARA PROVEER CATEDRAS EN LA UNIVERSIDAD<br><b>NACIONAL.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>07139<br><i><b>Publicada el: </b></i>16-09-1935<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Universidades, Profesores universitarios<br><i><b>Pginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamao en Mb:</b></i><br><b>0.795</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>90</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>729</b><br>