Decreto 47 De 1909

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>47</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1909</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>08-05-1909<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 2º DE LA ORDENANZA NUMERO 47 DE 1898.<br><b>(GRAVAMEN MUNICIPAL A CASAS COMERCIALES).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE FOMENTO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>00851<br><i><b>Publicada el: </b></i>01-06-1909<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Gravámenes, Garantías<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.766</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>121</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1168</b><br>