Decreto 465 De 1967

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>465</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1967</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>24-08-1967<br><i><b>Titulo: </b></i>ADICIONASE UN DECRETO.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15982<br><i><b>Publicada el: </b></i>27-10-1967<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Ceremonial y protocolo, Comercio Internacional, Funcionarios públicos<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>2 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>1.999</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>33</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2014</b><br>