Decreto 46 De 1917

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>46</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1917</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>26-03-1917<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 36 DE 1917. (JUZGADO DE POLICIA<br><b>MUNICIPAL).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>02584<br><i><b>Publicada el: </b></i>28-03-1917<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Policía, Administración de justicia, Jueces<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>1.558</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>103</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1713</b><br>