Decreto 451 De 2000

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>451</b><br><i><b>Referencia: </b></i>451-2000 DISPRO<br><i><b>Ao:</b></i><br><b>2000</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>28-12-2000<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE<br><b>TESORERIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>24307<br><i><b>Publicada el: </b></i>23-05-2001<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. BANCARIO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Banca, Bancos e instituciones financieras, Superintendencia de Bancos,<br><b>Contralora General de la Repblica</b><br><i><b>Pginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamao en Mb: </b></i><br><b>0.064</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>301</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>3790</b><br>