Decreto 442 De 1957

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>442</b><br><i><b>Referencia: </b></i>442<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1957</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>24-05-1957<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 4º DEL DECRETO Nº793 DE 8 DE OCTUBRE DE<br><b>1956.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE EDUCACIÓN<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14149<br><i><b>Publicada el: </b></i>13-06-1960<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Administración pública, Derecho Administrativo<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.331</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>42</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>623</b><br>