Decreto 403 De 1965

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>403</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1965</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>16-09-1965<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DEPORTE AFICIONADO POST-ESCOLAR EN LA<br><b>REPUBLICA</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE EDUCACIÓN<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15468<br><i><b>Publicada el: </b></i>30-09-1965<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Deportes amateur, Deportes, Educación<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>1.013</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>36</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>138</b><br>