Decreto 396 De 2000

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>396</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><b> </b><br><b>396-LEG</b><br><i><b>Año:</b></i><br><b>2000</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>27-10-2000<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 35 DEL DECRETO N° 194 DE 16 DE<br><b>SEPTIEMBRE DE 1997.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>24341<br><i><b>Publicada el: </b></i>10-07-2001<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Contraloría General de la República<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.043</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>301</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>5960</b><br>