Decreto 369 De 1990

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>369</b><br><i><b>Referencia: </b></i>369<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1990</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>21-09-1990<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REORGANIZA LA TELEVISORA EDUCATIVA CANAL ONCE.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE EDUCACION<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>21642<br><i><b>Publicada el: </b></i>11-10-1990<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Televisión, Universidad de Panamá<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>4</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>2.256</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>9</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2166</b><br>