Decreto 34 De 1910

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>34</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1910</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>05-04-1910<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 6º DEL DECRETO NUMERO 27 DE 4 DE MARZO<br><b>DE 1910. (MEDIDAS FISCALES).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>01101<br><i><b>Publicada el: </b></i>08-04-1910<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Comercio e industria, Importaciones-Exportaciones<br><i><b>Páginas: </b></i>1 <i>Tamaño en Mb: </i>0.362<br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>122</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>86</b><br>