Decreto 324 De 1952

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>324</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1952</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>28-05-1952<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 9 Y 10 DEL DECRETO Nº216 DE 27<br><b>DE OCTUBRE DE 1951.(SOBRE PESCA EN GENERAL).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>11818<br><i><b>Publicada el: </b></i>30-06-1952<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. COMERCIAL, DER. MARITIMO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Pesca, Barcos pesqueros<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.651</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>55</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2012</b><br>