Decreto 322 De 1942

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>322</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><b> </b><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1942</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>18-07-1942<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REORGANIZA LA CRUZ ROJA PANAMEÑA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE SALUBRIDAD Y OBRAS PUBLICAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>08878<br><i><b>Publicada el: </b></i>12-08-1942<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO <br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Asistencia, Accidentes, Asistencia pública, Planes de asistencia<br><b>pública, Asociaciones, Asociaciones de caridad</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>7</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>1.984</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>77</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>246</b><br>