Decreto 31 De 1978

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>31</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1978</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>29-03-1978<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO Nº 9 DE 13 DE ENERO DE 1920.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>18747<br><i><b>Publicada el: </b></i>23-01-1979<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Registro público<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.201</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>21</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1942</b><br>