Decreto 31 De 1932

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>31</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1932</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>27-06-1932<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 12 DE LA LEY 6° DE 1928.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>6345<br><i><b>Publicada el: </b></i>07-07-1932<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Inmigración, Extranjeros<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>0</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.212</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>93</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1425</b><br>