Decreto 30 De 1913

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>30</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1913</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>17-06-1913<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICION NACIONAL CONMEMORATIVA DEL<br><b>DESCUBRIMIENTO DEL MAR DEL SUR.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE FOMENTO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>01944<br><i><b>Publicada el: </b></i>16-07-1913<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Ferias, Arte, Agricultura<br><i><b>Pginas: </b></i><br><b>4 </b><br><i><b>Tamao en Mb: </b></i><br><b>2.726</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>109</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>961</b><br>