Decreto 3 De 1965

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1965</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>01-01-1965<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE APLAZA HASTA NUEVA FECHA LA REAPERTURA DEL NUEVO PERIODO<br><b>PARA LA FORMACION E INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITICOS.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>TRIBUNAL ELECTORAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15284<br><i><b>Publicada el: </b></i>11-01-1965<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ELECTORAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Partidos políticos, Código Electoral<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.276</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>35</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>495</b><br>