Decreto 3 De 1933

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº 3<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1933</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>17-01-1933<br><i><b>Titulo: </b></i>REGLAMENTARIO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE INMIGRACION.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06494<br><i><b>Publicada el: </b></i>19-01-1933<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Inmigración, Extranjero<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>1.415</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>92</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>800</b><br>