Decreto 263 De 1961

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>263</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1961</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>06-10-1961<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE CONFIERE UNA AUTORIZACION.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>14614<br><i><b>Publicada el: </b></i>18-04-1962<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. CIVIL, DER. PROCESAL CIVIL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Arbitraje, Arbitraje Internacional, Carretera Interamericana, Contratos<br><i><b>Pginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamao en Mb: </b></i><br><b>0.341</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>39</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>466</b><br>