Decreto 247 De 1996

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>247</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº 247<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1996</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>13-12-1996<br><i><b>Titulo: </b></i>EMITIR LAS NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL PARA LA REPUBLICA DE PANAMA<br><i><b>Dictada por: </b></i>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>23240<br><i><b>Publicada el: </b></i>07-03-1997<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Finanzas públicas, Código Fiscal<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>35 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.328</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>149</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>128</b><br>