Decreto 239 De 1947

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>239</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nª 239<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1947</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>10-12-1947<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS LA ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>10551<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-03-1948<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Órgano Ejecutivo, Poder Legislativo<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.311</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>65</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1703</b><br>