Decreto 234 De 1997

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>234</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº234<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1997</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>22-12-1997<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.<br><i><b>Dictada por: </b></i>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>23451<br><i><b>Publicada el: </b></i>02-01-1998<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Finanzas públicas, Código Fiscal<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>134</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>29.996</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>157</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>3</b><br>