Decreto 22 De 1936

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>22</b><br><i><b>Referencia: </b></i>22<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1936</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>13-02-1936<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO Nº177 DE 1931. (PUBLICACIONES<br><b>OFICIALES)</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>07240<br><i><b>Publicada el: </b></i>14-02-1936<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Publicaciones, Publicaciones gubernamentales<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.213</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>88</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>117</b><br>