Decreto 219 De 1936

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>219</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1936</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>29-12-1936<br><i><b>Titulo: </b></i>SE CONVOCAN A SESIONES EXTRAORDINARIAS A LA ASAMBLEA NACIONAL.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>07450<br><i><b>Publicada el: </b></i>31-12-1936<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativo, Organización Gubernamental<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.385</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>89</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>532</b><br>