Decreto 202 De 1942

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>202</b><br><i><b>Referencia: </b></i>202<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1942</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>03-08-1942<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL DICTAN CIERTAS MEDIDAS SOBRE INMIGRACION.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>08872<br><i><b>Publicada el: </b></i>05-08-1942<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Inmigración<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>2.010</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>77</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>189</b><br>