Decreto 2 De 1924

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1924</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>08-01-1924<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 9ª DE 1917, SOBRE CONSERVACION DEL IDIOMA<br><b>CASTELLANO.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>04333<br><i><b>Publicada el: </b></i>30-01-1924<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Idiomas, Comunicaciones<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.287</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>97</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1629</b><br>