Decreto 195 De 1978

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>195</b><br><i><b>Referencia: </b></i>195<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1978</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>18-12-1978<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº81 DE 5 DE OCTUBRE DE 1978.<br><i><b>Dictada por: </b></i>TRIBUNAL ELECTORAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>18726<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-12-1978<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO , DER. ELECTORAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Partidos políticos, Código Electoral<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>24</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>3.977</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>23</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1409</b><br>