Decreto 19 De 1973

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>19</b><br><i><b>Referencia: </b></i>19<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1973</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>15-02-1973<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICION DE TITULOS O DIPLOMAS QUE EXTIENDAN<br><b>LOS PLANTELES OFICIALES DE ENSEÑANZA MEDIA.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE EDUCACION<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>17286<br><i><b>Publicada el: </b></i>16-02-1973<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Educación secundaria, Escuelas, Ministerio de Educación<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.618</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>27</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>925</b><br>