Decreto 19 De 1935

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>19</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1935</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>31-01-1935<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 28 DE 1934, SOBRE CEDULA DE IDENTIDAD<br><b>PERSONAL.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06989<br><i><b>Publicada el: </b></i>04-02-1935<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. ELECTORAL, DER. CIVIL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Registro civil, Cedulación<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.996</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>89</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1122</b><br>