Decreto 19 De 1921

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>19</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1921</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>19-01-1921<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE REGISTRO DE NAVES.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03532<br><i><b>Publicada el: </b></i>25-01-1921<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. MARITIMO, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Navegación, Derecho Marítimo, Administración pública<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.265</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>99</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>175</b><br>