Decreto 177 De 1931

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>177</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1931</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>18-09-1931<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE PAPELERIA UNIFORME PARA USOS OFICIALES.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06114<br><i><b>Publicada el: </b></i>23-09-1931<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Publicaciones gubernamentales, Papel y productos de papel, Gobierno Nacional<br><i><b>Pginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamao en Mb: </b></i><br><b>0.241</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>94</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>1593</b><br>