Decreto 17 De 1988

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>17</b><br><i><b>Referencia: </b></i>17<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1988</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>22-05-1988<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE ADOPTAN DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGIMEN DE ADUANAS.<br><i><b>Dictada por: </b></i>CONSEJO DE GABINETE<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>21056<br><i><b>Publicada el: </b></i>25-05-1988<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Tarifas aduaneras, Régimen fiscal<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.535</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>11</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1760</b><br>