Decreto 17 De 1911

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>17</b><br><i><b>Referencia: </b></i>nº17<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1911</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>21-03-1911<br><i><b>Titulo: </b></i>EN DESARROLLO DE LA LEY Nº 40<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA FOMENTO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>01446<br><i><b>Publicada el: </b></i>09-06-1911<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Materiales<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>1.153</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>123</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>625</b><br>