Decreto 167 De 1933

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>167</b><br><i><b>Referencia: </b></i>167<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1933</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>19-12-1933<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 3º DEL DECRETO NUMERO 50 DE 1928.<br><b>(JURISDICCION POLITICA DEL RESGUARDO NACIONAL)</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06716<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-12-1933<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Planeamiento urbano, Ciudades capitales, Marina Mercante<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.276</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>93</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>125</b><br>