Decreto 160 De 1931

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>160</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1931</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>17-08-1931<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE REGLAMENTACION DE LA PESCA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06092<br><i><b>Publicada el: </b></i>28-08-1931<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. AMBIENTAL, DER. COMERCIAL, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Recursos naturales, Conservación, Pesca, Código Administrativo<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.252</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>94</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1415</b><br>