Decreto 160 De 1919

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>160</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><b> </b><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1919</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>28-07-1919<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE FOMENTO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03153<br><i><b>Publicada el: </b></i>08-08-1919<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. CIVIL, DER. ELECTORAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Registro civil, Registración, Administración pública<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>2.539</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>103</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>244</b><br>