Decreto 16 De 1932

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>16</b><br><i><b>Referencia: </b></i>16<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1932</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>12-03-1932<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO Nº 43 DE 27 DE MAYO DE 1931, SOBRE<br><b>INMIGRACION DE HINDUES.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06251<br><i><b>Publicada el: </b></i>15-03-1932<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Inmigración, Extranjero<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.258</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>93</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>686</b><br>