Decreto 156 De 1917

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>156</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1917</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>29-09-1917<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA MANERA DE SOLICITAR REBAJA DE PENA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>02740<br><i><b>Publicada el: </b></i>02-10-1917<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. PROCESAL PENAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i> Penas, Código Penal<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>2.423</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>108</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>318</b><br>